Chính thức bắt đầu hoạt động thử thách “Paint the Future”

13/1/2019 - Chuyên đề
Tác giả: VP

Thử thách tìm kiếm các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực sơn và chất phủ “Paint the Future” (“Sơn màu tương lai”) – hoạt động do AkzoNobel khởi xướng đã chính thức bắt đầu. Đây là cuộc thi nhằm kêu gọi các công ty khởi nghiệp, các doanh nghiệp muốn mở rộng qui mô, doanh nhân và các nhà sáng chế cùng nhau khám phá các giải pháp thúc đẩy sự đổi mới trong ngành công nghiệp sơn và chất phủ.

 
 
“Paint the Future” là nền tảng giúp kết nối những  tài năng, giải pháp triển vọng trên khắp thế giới với chuyên môn, quy mô và tài nguyên toàn cầu của AkzoNobel. Thông qua cuộc thi, các nhà sáng chế, các đội thi, tổ chức chuyên môn và chuyên gia trong lĩnh vực sơn và chất phủ sẽ phối hợp cùng nhau hoàn thiện các ý tưởng. Theo cách này, một hệ sinh thái cộng tác chặt chẽ và rộng lớn được hình thành. 
Dẫn dắt bởi Giám đốc Công nghệ Klaas Kruithof, thử thách “Paint the Future” giúp các đội chiến thắng có cơ hội hiện thực hóa những giải pháp và ý tưởng của mình.
 
 
Hợp tác với công ty kiểm toán KPMG, “Paint the Future - Thử thách khởi nghiệp AkzoNobel” sẽ tập trung vào năm lĩnh vực chính:
Ứng dụng thông minh (Smart application)
Tính năng tăng cường (Enhanced funtionality)
Các giải pháp tuần hoàn (Circular solutions)
Ứng dụng hoạt chất sinh học (Life science infusion)
Khả năng dự báo (Predictable performance)
Không chỉ các đội thi mà tất cả những ai quan tâm đều có thể đăng ký tham gia nền tảng web letspaintthefuture.com để gửi giải pháp, đóng góp ý kiến chuyên môn trong ngành và trở thành một phần của cộng đồng này. Thông tin thêm về thử thách, năm chủ đề của năm nay cũng như quy trình nộp bài cũng có sẵn chi tiết hơn trên trang web chính thức này của cuộc thi.
Hạn chót để gửi bài mới vào ngày 1/3/2019 và những người tham gia sẽ tiếp tục hoàn thiện ý tưởng cho đến ngày 12/3/2019. Sau đó, các chuyên gia của AkzoNobel sẽ chọn ra danh sách những người vào vòng trong để tham gia sự kiện chung kết diễn ra tại Amsterdam từ 14 - 16/5/2019. Ngay sau đó, công ty sẽ bắt đầu làm việc với những người chiến thắng, trao đổi các cơ hội kinh doanh tiếp theo.
Xem video về thử thách “Paint the Future” tại đây: https://youtu.be/Nmrvhd610YA

 

Các tin khác