Tọa đàm về áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Lượt xem: 5334
20/12/2018 0:00 - Thị trường

Theo quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22.12.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án áp dụng mô hình trong thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Trong đó có nêu một số nội dung công việc, giải pháp và tiến độ thực hiện.

 
 
 

 Với mục đích tạo điều kiện cho các kiến trúc sư tìm hiểu, chuẩn bị kiến thức tiếp cận và các điều kiện cần thiết cho kỹ năng việc áp dụng BIM, chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình đề án này có hiệu quả, ngày 23.8.2018, tại trụ sở Hội, Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm về áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).
 Buổi tọa đàm được sự quan tâm và tham gia của hơn 60 kiến trúc sư, hội viên đang công tác tại các công ty tư vấn thiết kế. Với sự chia sẻ trực quan của các chuyên gia đến từ Coteccon, Hòa Bình là các đơn vị đã thực hiện BIM qua các công trình cụ thể, các kiến trúc sư đã có nhiều ý kiến về những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng BIM cho các công tác sáng tác, thiết kế v.v...  
 Được đánh giá đây buổi tọa đàm lần đầu mang tính chất khơi gợi các vấn đề cần thiết cho cho lộ trình tham gia BIM của giới kiến trúc sư. Hội Kiến trúc sư thành phố sẽ tổ chức tiếp tục chuỗi tọa đàm về các nội dung mà giới kiến trúc sư quan tâm để tham gia ý kiến với mức sâu hơn.

Các tin khác