Hội Kiến trúc sư TP.HCM đề nghị hỗ trợ cho các KTS đang hành nghề tiêm vaccine Covid-19

Lượt xem: 1704
31/8/2021 - Nhà ở

Theo văn bản số 70/2021 do Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM Nguyễn Trường Lưu ký ngày ngày 5/7/2021.

 

Các tin khác